Vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland.
 • Vereniging Hendrick de Keyser
  Herengracht 172
  1016 BP Amsterdam
  020 5210630 (algemeen)
  020-5210645 (Afdeling Verhuur)

  www.hendrickdekeyser.nl
  locatiehuren@hendrickdekeyser.nl
  info@hendrickdekeyser.nl

  Deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Vereniging Hendrick de Keyser verstrekt echter geen garanties voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

  Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, beeldmateriaal, logo's en (handels)merken, zijn eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser of worden beschermd door auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Hendrick de Keyser.

  'Vereniging Hendrick de Keyser', 'Hendrick de Keyser' en het logo van de Vereniging zijn geregistreerde en beschermde merken.

  Foto's voor de website zijn in opdracht van de Vereniging gemaakt door onder andere Roos Aldershoff in Amsterdam (www.roosaldershoff.nl), Arjan Bronkhorst in Amsterdam (www.arjanbronkhorst.nl), Otto Kalkhoven in Eppenhuizen (www.kalkhovenfotografie.nl), Henk Snaterse in Alphen a/d Rijn (fotosnaterse@planet.nl), Reindert Groot in Amsterdam (groot@dds.nl) en Wijnanda Deroo in New York / Amsterdam (www.wijnandaderoo.net).

  Vereniging Hendrick de Keyser accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, rechtstreeks of indirect, ontstaan door het gebruik van deze website of van de de op deze website aangeboden informatie, hyperlinks en verwijzingen naar andere websites inbegrepen. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

  Wij streven naar een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website. Uw ideeën, suggesties en aanvullingen worden door ons bijzonder op prijs gesteld. Zie hiervoor de gegevens onder contact.